Cách Thức Đặt Hàng

Hiện tại nhà hàng đang chỉ áp dụng giao hàng miễn phí bằng số hotline 0868.557.885.
sẽ có những thay đổi trong thời gian ngắn tới.

Leave a Comment